Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha (C)


Audio
search GNNSJ
Audio / 2018 /
play all
Anand Group - Satgur Ki Sewa Safal Hai
168.59 MB · WAV
Chardi Kala Group - Vich Dhuneeaa Sev Kamaieeaai
209.64 MB · WAV
Daya Group - Darshan Mangho Deh Piyare
151.7 MB · WAV
Fateh Group - Satgur Ki Sewa Safal Hai
135.36 MB · WAV
Himmat Group - Tahal mahal ta kau milai ja kau saadh kirpal
119.52 MB · WAV
Kirpa Group - Sant Japaveh Naam
70.11 MB · WAV
Nimrita Group - Bhey Parapat Manukh Duharai
101.93 MB · WAV
Sahib Group - Kate Kast Pooreh Gurdev Sewak Ko Denee Apne Sev
178.39 MB · WAV
Santokh Group - Satgur Ki Sewa Chakaree Je Chaleh Satgur Bhai
115.01 MB · WAV
Sat Group - Sa Sewa Kiteh Safal Hai
138.79 MB · WAV
Theme Shabad - sevaa karat hoi nihakaamee
214.25 MB · WAV